Privatumo politika

Elektroninė parduotuvės Privatumo politika

Bendrovė Jūsų asmens duomenis elektroninės parduotuvės administravimo tikslu tvarko, kai gauna aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui (susikuriant Vartotojo paskyrą), sutarties su Jumis sudarymo ir vykdymo pagrindu (priimant ir vykdant užsakymus elektroninėje parduotuvėje), teisinės pareigos vykdymo pagrindu ar įgyvendinant žemiau nurodytus teisėtus interesus.

 

Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti galimybę Vartotojui naudotis elektronine parduotuve efektyviai, optimaliai ir pritaikant ją asmeniniams poreikiams. Asmens duomenys yra naudojami:

 

patogiam, efektyviam ir Jūsų poreikius atitinkančiam elektroninės parduotuvės funkcionavimui;

sklandaus elektroninės parduotuvės ir Interneto svetainės administravimui užtikrinti (pavyzdžiui, Jums siunčiant prisijungimo prie paskyros duomenų priminimus, pranešant apie Interneto svetainės laikiną neveikimą, kitus trikdžius, kt.);

elektroninės prekybos vykdymui: pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui, užsakymų paruošimui, prekių išsiuntimui ir pristatymui, apskaitos vykdymui, sąskaitų išrašymui;

tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;

savalaikiam ir tinkamam atsakymų į Jūsų užklausas, prašymus pateikimui;

Jums aktualios informacijos ir įdomių pasiūlymų pateikimui;

tam, kad galėtume su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos;

tam, kad galėtume vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulindami Interneto svetainės ir elektroninės parduotuvės turinį bei teikiamas paslaugas;

kitiems tikslams, kurie Jums atskleidžiami asmens duomenų pateikimo metu.

Elektroninės parduotuvės administravimo tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, prekes atsiimsiančio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės ar kitą pasirinktą prekių pristatymo / atsiėmimo būdą, pasirinktą mokėjimo būdą ir susijusius mokėjimo duomenis, pirkimų ir užsakymų istoriją, IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate, užklausų ir nusiskundimų istoriją, kitus viešai prieinamus duomenis, kuriais Jūs pasidalinote lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

 

Tvarkomų duomenų sąrašas nėra baigtinis, kadangi, esant specialiems atvejams ir norint pasiekti šioje Politikoje aptartus tikslus, Bendrovei gali prireikti surinkti papildomos informacijos. Dalis aukščiau pateiktų asmens duomenų yra surenkami iš Vartotojų tiesiogiai, pavyzdžiui, duomenys, Vartotojui susikūrus savo paskyrą. Kita dalis asmens duomenų surenkama netiesiogiai, pavyzdžiui, Vartotojo tinklo ir vietos duomenys. Asmens duomenys taip pat gali būti renkami, kai Jūsų sutikimu mums duomenis perduoda kiti tinklalapiai ar portalai (taip pat ir atvejais, kai prie savo paskyros jungiatės per socialinius tinklus).

 

Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Politikoje nurodytiems tikslams. Asmens duomenys bus saugomi:

 

iki Vartotojas pareikalaus pašalinti (ištrinti) jo paskyrą arba

2 metų po paskutinės aktyvios veiklos Vartotojo paskyroje arba

iki kol duomenys tampa nebereikalingi ar nebeaktualūs šioje Politikoje nurodytų tikslų pasiekimui.